Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možností v originálnom obale nepoužívaný. Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník, cena tovaru bude zákazníkovi vrátena najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Prosíme Vás o dôkladne vyplnenie formuláru pre vrátenie tovaru.

Tovar pošlite na adresu:

DOMTEX, s.r.o.

Duklianska 21

085 01 Bardejov

Slovenská republika